Main page

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Plebański J. K., O historycznem znaczeniu Juliusza Cezara (About the historical significance of Julius Caesar), Biblioteka Warszawska, 4(100), 1865, s.321-366.

Plebański J. K., O historycznem znaczeniu Juliusza Cezara (About the historical significance of Julius Caesar), Biblioteka Warszawska, 3(99), 1865, s.429-463.

Plebański J. K., O historycznem znaczeniu Juliusza Cezara (About the historical significance of Julius Caesar), Biblioteka Warszawska, 3(99), 1865, s.169-209.

Plebański J. K., O historycznem znaczeniu Juliusza Cezara (About the historical significance of Julius Caesar), Biblioteka Warszawska, 4(100), 1865, s.544-612.