Main page

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- #V# -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Vrchlicki Jarosław, W beczce Dyogenesa. Komedya w jednym akcie (In Diogenes' barrel), Biblioteka Warszawska, 2(170), 1883, przeł. Zenon Przesmycki, s.236-251.