Main page

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Plautus Titus Maccius, Bracia; Kupiec (Menaechmi; The Merchant), przeł. Gustaw Przychocki, Ossolineum; De Agostini Polska, Warszawa 2006, ss.323, (Arcydzieła Kultury Antycznej).

Plautus Titus Maccius, Dwie komedye (The braggart warrior; Menaechmi), przeł. Jan Wolfram, Nakł. S. Lewentala, Warszawa 1890, ss.131, (Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej. Literatura Rzymska).

Plautus Titus Maccius, Jeńcy (The Captives), Biblioteka Warszawska, 4(100), 1865, przeł. Jan Wolfram, s.303-321.

Plautus Titus Maccius, Jeńcy (The Captives), Biblioteka Warszawska, 3(99), 1865, przeł. Jan Wolfram, s.44-75.

Plautus Titus Maccius, Jeńcy (The Captives), Biblioteka Warszawska, 4(100), 1865, przeł. Jan Wolfram, s.92-108.

Plautus Titus Maccius, Komedie: Dwie Bakchidy, Jeńcy (Twin Sisters; The Captives), tom 3, przeł. Ewa Skwara, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, ss.276, (Biblioteka Antyczna).

Plautus Titus Maccius, Komedie: Osły, Misa pełna złota (The comedy of Asses; The pot of gold), tom 2, przeł. Ewa Skwara, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, ss.218, (Biblioteka Antyczna).

Plautus Titus Maccius, Komedie: Żołnierz Samochwał, Amfitrion (The braggart warrior; Amphitryon), tom 1, przeł. Ewa Skwara, Prószyński i S-ka , Warszawa 2002, ss.284, (Biblioteka Antyczna ).

Plautus Titus Maccius, Komedyj pieciu parafrazy (A paraphrase of five comedies), przeł. Józef Ignacy Kraszewski, Nakł. O. Zukerkandla i S-na, Złoczów 1888, ss.220.

Plautus Titus Maccius, Mercator (The Merchant), Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, przeł. Roman Palmstein, s.40.

Plautus Titus Maccius, Mostellaria I, 2, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, przeł. Roman Palmstein, s.19-20.

Plautus Titus Maccius, "Potrójny" z Plauta (Trinumus), przeł. Piotr Ciekliński (1597), Nakł. AU, Kraków 1891, ss.151, (Biblioteka Pisarzów Polskich), www.wbc.poznan.pl.

Plautus Titus Maccius, Trinummus II 1, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, przeł. Roman Palmstein, s.27-28.