Main page

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Papuci-Władyka Eudoksia, Co nowego na agorze w Pafos (The latest news about the agora at Paphos), Alma Mater: kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 168, 2014, s.26-28.

Papuci-Władyka Eudoksia, The rural area of the Greek colony Akra (Kerch district, Ukraine): the settlement of Zavetnoe 5. Seasons 2009-2010, Studies in Ancient Art and Civilization, 16, 2012, s.131-139.

Papuci-Władyka Eudoksia, Z problematyki badań nad ceramiką hellenistyczną (Selected problems from research on Hellenistic pottery), [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.149-158.