Main page

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pawłowiczowa Janina, Tragizm i trywialność w świetle melodramy Gottera-Zabłockiego "Medea i Jazon". Aneks (Tragedy and triviality at the light of melodrama of Gotter-Zabłocki's 'Meda and Jason'. An annex), Wiek Oświecenia, 7, 1989, s.77-99.