Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Amor i Psyche - dwa posągi Rossettiego, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 29, 752, 1879, s.343.

Ara Pacis, Mówią wieki, 10(34), 1960(3), s.9-12.

Ave Caesar, Imperator, morituri te salutant (komentarz obrazu), Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 17, 419, 1873, s.33-34.

Bibliografia historii starożytnej, Przegląd Klasyczny, 3, 1937, 1-4, s.89-266.

Co znaczy Astrea?, Astrea: Czas. m-czne poświęcone literaturze..., 3(87), 15(1995), s.172-174.

Contra leges et bonos mores: przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. Henryk Kowalski, Marek Kuryłowicz, Wyd. UMCS, Lublin 2005, ss.402.

Cvstos fragilivm: ciało i jego potrzeby w starożytności, red. Paweł Madejski, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss.140.

Czciciel Homera, Wędrowiec, 29, 752, 1877, s.348-350, bcul.lib.uni.lodz.pl.

De ara Victoriae in Curia Romana litigium. Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii rzymskiej, red. Leszek Mrozewicz, Maria Musielak, przeł. Polikarp Nowak, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005, ss.70, (Fontes Historiae Antiquae VI).

Disce puer: podręcznik do łaciny średniowiecznej, red. Dariusz Gwis, Elżbieta Jung-Palczewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, ss.352.

Dore Gustaw, Parka i Amor, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 25, 630, 1877, s.59.

Droga Arjów, Echo Świata, 13, 2(1932), s.53-76.

Dwa freski Corneliusa, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 17, 427, 1873, s.160.

Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż, przeł. Agnieszka Barańska, Piotr Barański, Paweł Janiszewski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, ss.138, (Fontes Historiae Antiquae IX red. L. Mrozewicz, M. Musielak).

Ewangelia Judasza, Duży Format (dod. Gazety Wyborczej 18 IV 2006), 16(677), 2006, przeł. Konrad Klimkowski, s.3-7.

Ewangelia Judasza, przeł. Wincenty Myszor, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss.96, (Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 3).

Gladiator, Biblioteka Warszawska, 1(69), 1858, s.666-667.

Haec mihi in animis vestris sunt templa: studia classica in memory of professor Lesław Morawiecki, red. Piotr Berdowski, Beata Blahaczek, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss.437.

Heraklesa urodziny, Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, 3-4(167-168), 2016, s.31-32.

Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. Aleksander W. Mikołajczak, Witold Szulc, Bogusław Zieliński, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, ss.310.

Imperium w czasach Nerona, National Geographic. Polska, 10(25), 2001, s.XIII.

Izaak. Misterium z dziejów biblijnych, Dziennik Literacki, 44, 1870, s.557-560.

Izaak. Misterium z dziejów biblijnych, Dziennik Literacki, 45, 1870, s.569-572.

Kronika miesięczna, Biblioteka Warszawska, 4(196), 1889, s.475-484.

Kronika miesięczna, Biblioteka Warszawska, 1(185), 1887, s.133-153.

Kronika miesięczna, Biblioteka Warszawska, 4(200), 1890, s.307-314.

Kronika miesięczna, Biblioteka Warszawska, 4(200), 1890, s.138-147.

Kronika miesięczna, Biblioteka Warszawska, 4(228), 1897, s.563-567.

Kronika miesięczna, Biblioteka Warszawska, 1(201), 1891, s.193-204.

Kronika miesięczna, Biblioteka Warszawska, 4(192), 1888, s.456-467.

Kronika paryska, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 16, 398, 1873, s.107-109.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(86), 1862, s.280-302.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(87), 1862, s.52-74.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(87), 1862, s.274-297.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(88), 1862, s.444-466.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(91), 1863, s.118-143.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, 4(92),,1863,, s.471-494.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(93), 1864, s.57-81.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(94), 1864, s.222-250.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(101), 1866, s.248-270.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(145), 1877, s.255-280.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(108), 1867, s.399-422.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(207), 1892, s.308-331.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(113), 1869, s.96-112.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(115), 1869, s.102-121.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(115), 1869, s.266-285.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(117), 1870, s.439-465.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(118), 1970, s.116-147.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(159), 1880, s.123-139.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(158), 1880, s.498-517.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(119), 1870, s.434-467.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(190), 1888, s.449-473.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(157), 1880, s.287-314.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(148), 1877, s.92-119.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(147), 1877, s.98-128.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(198), 1890, s.109-129.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(146), 1877, s.306-335.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(174), 1884, s.420-445.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(178), 1885, s.102-118.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(173), 1884, s.448-461.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(180), 1885, s.395-418.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(168), 1882, s.271-282.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(185), 1887, s.411-436.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(165), 1882, s.274-299.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(163), 1881, s.278-301.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(162), 1881, s.432-459.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(162), 1881, s.89-114.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(77), 1860, s.302-321.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(80), 1860, s.372-388.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(82), 1861, s.646-665.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(145), 1877, s.98-124.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(84), 1861, s.586-608.

Kronika paryzka literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(143), 1876, s.525-552.

Kronika z Paryża literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(54), 1854, s.321-341.

Kronika z Paryża literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(54), 1854, s.321-341.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(137), 1875, s.119-151.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(135), 1874, s.291-328.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(135), 1874, s.76-108.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(133), 1874, s.320-354.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(134), 1874, s.261-295.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(135), 1874, s.438-468.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(136), 1874, s.254-287.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(61), 1856, s.551-579.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(64), 1856, s.307-335.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(126), 1872, s.92-125.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(128), 1872, s.91-125.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(128), 1872, s.443-493.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(125), 1872, s.80-124.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(123), 1871, s.73-101.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 2(130), 1873, s.528-563.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(131), 1873, s.93-131.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 3(131), 1873, s.423-458.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(132), 1873, s.110-140.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 4(132), 1873, s.453-492.

Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, Biblioteka Warszawska, 1(129), 1873, s.484-519.

Krótka wiadomość o życiu i pismach Sofoklesa, [w:] Sofokles, Ajas, przekł. A. Mierzyński, Druk. K. Kowalewskiego, Warszawa 1882, ss.1-15, www.pbi.edu.pl.

Księga czynów Ardaszyra syna Papaka, przeł. Tomasz Gacek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, ss.99.

Kultura Indów w epoce wedyjskiej, Biblioteka Warszawska, 3(179), 1885, przeł. Jan Hanusz, s.34-48.

Kultura Indów w epoce wedyjskiej, Biblioteka Warszawska, 3(179), 1885, s.385-399.

Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. II, red. Jan Gurba, Andrzej Kokowski, Wyd. UMCS, Lublin 1989, ss.331.

Leuktry, Mówią wieki, 3(27), 1960(3), s.22.

Lux Romana w Europie środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. Antoni Barciak, Instytut Górnośląski, Katowice 2001, ss.362.

Maraton, Mówią wieki, 2(26), 1960(3), s.20.

Muzy. Freski Pawła Baudry, w głównem foyer Nowe Opery w Paryżu, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 20, 506, 1875, s.153-154.

Najpiekniejsze listy miłosne, Rossman Skarb, 2, 2010, s.10-12.

Nazwiska roślin, Grekom starożytnym znanych, na język polski przetłumaczone, Dziennik Wileński. Umiejętności i Sztuki, 2, 12, 1827, przeł. Jacek August Dziarkowski, Karol Siennicki, s.437-449, ebuw.uw.edu.pl.

Nazwiska roślin, Grekom starożytnym znanych, na język polski przetłumaczone, Dziennik Wileński. Umiejętności i Sztuki, 2, 11, 1827, przeł. Jacek August Dziarkowski, Karol Siennicki, s.411-414, ebuw.uw.edu.pl.

Niektóre uwagi nad przekładem "Iliady" ś. p. Franciszka Dmochowskiego, Astrea. Pamiętnik Narodowy Polski, 1, 2, 1821, s.65-77, www.wbc.poznan.pl.

Nowe mniemania względem Herkulaneum i Pompei, Ćwiczenia Naukowe. Oddział Literatura, 1, 1818, s.250.

Nowe odkrycia archeologiczne w Rzymie, Przegląd Polski, 44, 9(1877), 11, s.404-423.

Nowy zaciąg terakotowej armii, Mówią Wieki, 7(630), 2012, s.5.

O łacinie, Dziennik Literacki, 13, 1852, s.97-99.

O szkodliwych skutkach namiętności. Wyjątki z uwag Tuskulańskich Cycerona, Ćwiczenia Naukowe. Oddział Literatura, 1, 1818, przeł. Teodozy Sierociński, s.173-181.

O teatrze a szcególniey o Tragedyi u Dawnych - z dzieł La Harpre, Astrea. Pamiętnik Narodowy Polski, 3, 4, 1823, s.226-274.

Olga Hirsch-Dyczek (1936-1993), [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.7-11.

Papirusy, mumie, złoto, Spotkania z Zabytkami, 3-4, 2012, s.71.

Pitagorejskie złote słowa, Heksis, 3-4(20-21), 1999, przeł. R. Zaborowski, s.3-6, heksis.com.

Pod znakami Aresa i Marsa, red. Edward Dąbrowa, UJ, Kraków 1995, ss.158, (Zeszyty Naukowe UJ MCLXVI. Prace Historyczne 117).

Pompei (List z podróży), Dziennik Literacki, 39, 1864, s.567-568.

Pompei (List z podróży), Dziennik Literacki, 40, 1864, s.582-583.

Projekta reformy szkół średnich galicyjskich, Biblioteka Warszawska, 4(168), 1882, s.204-231.

Ramajana. Poemat indyjski, Biblioteka Warszawska, 1(113), 1869, przeł. Teofil Lenartowicz, s.426-447.

[rec.] Duruy V., Historia rzymska, Dziennik Literacki, 18, 1854, s.142-144.

[rec.] Ganszyniec R., Dionysos i Mainady, Przegląd historyczny 31, 1933-1934, 2, Przegląd Klasyczny, 1, 1935, 4, s.397-398.

[rec.] Goldsmith O., Zbiór krótki historyi rzymskiey od założenia Rzymu, aż do upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, Część I i II, Nakł. Alexandra Żółkowskiego, Wilno 1817, Tygodnik Wileński, 4, 97, 1817, s.273-284.

[rec.] Goldsworthy A., Pax Romana, przekł. N. Radomski, Wyd. Rebis, Poznań, Kurier Nowych Książek, 4, 2018, s.2.

[rec.] Guhl E., Koner W., Hellada i Roma, przekł. Merzyński S., Biblioteka Warszawska, 1(221), 1896, s.576.

[rec.] Hahn-Hahn I., Eudoxia. Obraz z V wieku, 1870, ss.399, Przegląd Polski, 17, 5(1870), 2, s.317-318.

[rec.] Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Ody, przekł. M. Adamowski, Przemyśl 1928, Kwartalnik Klasyczny, 2, 2, 1928, s.190-191, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

[Rec.] Insadowski H., Prawo rzymskie u Horacego, Towarzystwo Naukowe KUL, t.8, Lublin 1935, ss.90, Przegląd Klasyczny, 2, 1936, 7-8, s.658.

[rec.] Kassala Ewa, Hatszepsut, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2018, ss. 416, Kurier Nowych Książek, 1, 2018, s.6.

[rec.] Korzon T., Historja starożytna sposobem elementarnym wyłożona, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 22, 562, 1876, s.211, 214.

[rec.] Lutosławski W., O pierwszych trzech tetralogiach dzieł Platona, Biblioteka Warszawska, 1(221), 1896, s.187-188.

[rec.] Maspero G., Opowiadania historyczne. Egipt i Assyrya, przekł. J. Popławski, 1893, Biblioteka Warszawska, 4(212), 1893, s.192-194.

[rec.] Napoleon III, Historya Juliusza Cezara, Biblioteka Warszawska, 3(103), 1866, s.165-172.

[rec.] Piętak L., Prawo spadkowe rzymskie, Lwów, Przegląd Polski, 66, 17(1882), s.472.

[rec] R. S., Julian Odstępca, tragedia w pięciu aktach, Odessa 1875, Biblioteka Warszawska, 4(140), 1875, s.295-297.

[rec.] Skimina St., État actuel des études le rythme de la propose grecque I, Odb. ze Sprawozdań Polskiej Akad. Umiej. t.41, 1936, z.2, Przegląd Klasyczny, 2, 1936, 5, s.59.

[rec.] Sofokles, Antygona, przekł. Jan Czubek, Kraków 1881, Przegląd Polski, 62, 16(1881), 6, s.476.

[rec.] Szaflaryk J.P., Starożytności słowiańskie, przekł. Bonikowski N., Poznań 1841, Biblioteka Warszawska, 3(3), 1841, s.195-197.

[rec.] Świerkosz M., Arachme i Atena. Wyd. UJ, Kraków, Kurier Nowych Książek, 12, 2017, s.5.

[rec.] Wegner S., Życie literackie w starożytnym Rzymie, Nakł. Kamieński i Sp., Lwów 1880, Przegląd Polski, 54, 14(1879), s.449-450.

Rocznica osiemnastowiekowa zniszczenia Pompei, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 29, 755, 1879, s.390-391.

Rocznica osiemnastowiekowa zniszczenia Pompei (rycina), Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 29, 1879, 755, s.389.

Rozmaitości, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 1, 16, 1865, s.191-192.

Rozmaitości. Dawna stopa rzymska, Dziennik Podróży Lądowych i Morskich, 2, 5, 1827, s.218.

Rozmaitości. Posąg Marka Aureliusza, Dziennik Podróży Lądowych i Morskich, 1, 3, 1827, s.295-296.

Rozmaitość, Goniec Krakowski. Dziennik polityczny, historyczny i literacki, 68, 1830, s.544-546.

Ruiny Sparty, Wędrowiec, 33, 840, 1879, s.81-82, bcul.lib.uni.lodz.pl.

Ruiny Sparty, Wędrowiec, 33, 841, 1879, s.108-109, bcul.lib.uni.lodz.pl.

Rzym antyczny: polityka i pieniądz, red. Andrzej Kumisz, Wyd. Uniwerystetu Śląskiego, Katowice 1993, ss.132, (Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1356).

Scripta archaeologica, red. Marek Gedl, PWN, Wyd. UJ, Warszawa - Kraków 1988, ss.198, (Varia t. CCXXXI).

Spis prac naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Wójcika 1958-2009, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.9-12.

Starożytności zagraniczne (raport Raoul Rochette o odkryciach w Pompejach), Dziennik Wileński. Nowiny Naukowe, 4, 4, 1829, s.114-116, ebuw.uw.edu.pl..

Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, red. Sebastian Ruciński, Katarzyna Balbuza, Krzysztof Królczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss.475, (Publikacje Instytutu historii UAM 103).

Śpiew Gladiatorów rzymskich występujących na scenie, Dziennik Literacki, 19, 1864, s.241-242.

Świadectwa epigraficzne: historia starożytna w świetle inskrypcji, red. John Bodel, przeł. Anna Baziór, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, ss.XXII+273.

Świadectwa uczonych o Persjuszu. Życie Aula Persjusza Flakka u Swetoniusza Tranquilla wybrane, [w:] Persjusz, Dowcipny wierszopis rzymski: z łacinskiego na polski wiersz przetłumaczony, przeł. M. Słonkowicz, W-wa 1796, ss.6-8.

Talmud, Biblioteka Warszawska, 4(112), 1868, przeł. Izaak Kranstück, s.396-421.

Talmud, Biblioteka Warszawska, 4(112), 1868, przeł. Izaak Kranstück, s.28-57.

Teatr, Biblioteka Warszawska, 2(170), 1883, s.443-449.

Teksty łaciny potocznej, opr. Witold Truszkowski, PWN, Warszawa 1957, ss.97, (Teksty do Ćwiczeń Językoznawczych nr 4).

Teofrast i niektórzy nowsi badacze charakterów, Biblioteka Warszawska, 2(62), 1856, s.421-455.

Teofrast i niektórzy nowsi badacze charakterów (Z księgi Szkiców i Fragmentów), Biblioteka Warszawska, 3(63), 1856, s.61-77.

Terra, mere et homines II: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, red. ed. Paweł Madejski, Henryk Kowalski, Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss.234, (Res Historica 29).

Toast, Ananas. kalendarz humorystyczny, 1982, s.52.

Troja Schliemanna, Wędrowiec, 13, 319, 1876, s.91-94, bcul.lib.uni.lodz.pl.

Troja. Sen Henryka Schliemanna. Katalog wystawy ze zbiorów Museum für Vor - und Frühgeschichte w Berlinie, przeł. Maria Skalska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2006, ss.ss.190.

Turpilii comici fragmenta, wyd. Ludwika Rychlewska, B.G. Teubner, Leipzig 1971, ss.XLVI+70.

W kręgu "Quo vadis", Spotkanie z Zabytkami, 5-6, 2017, s.69.

W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej, red. Iza Bieżuńska - Małowist, PWN, Warszawa 1991, ss.210.

[w:] Medea. Tragedya Eurypidesa, przekł. St. Grabowski, Warszawa 1880, Biblioteka Warszawska, 1(157), 1880, s.504-512.

Wazy greckie, Spotkania z Zabytkami, 1, 2008, s.31.

Wstęp, [w:] Sofokles, Edyp w Kolonos, przekł. Z. Węclewski, Nakł. Biblioteki Kórnickiej, Poznań 1875, ss.3-13.

Wstęp do historyi francuskiey Segura, obejmujący krótki obraz całego pasma dziejów Francji, Astrea. Pamiętnik Narodowy Polski, 2, 3, 1822, s.129-136.

Wystawa powszechna wiedeńska, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 17, 425, 1873, s.131-132.

Z anakreontyków, Kwartalnik Klasyczny, 3, 2, 1929, przeł. Józef Birkenmajer, s.205-206, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Z hymnów staroperskich (Gatha), Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, przeł. Zofia Dickstein - Wieleżyńska, s.96.

Zbiór najsławniejszych obelisków, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 26, 1877, 660, s.118-119.

Zjazd klasycznych filologów krajów słowiańskich dn. 3-6 czerwca 1929, Kwartalnik Klasyczny, 3, 4, 1929, s.369-462, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

ϒΜΝΟΙ ΟΜΗΡΙΚΟΙ czyli Hymny homeryckie, Algo, Toruń 2001, ss.363.