Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kumaniecki Kazimierz, Cesarz Augustus. Część 2, Filomata, 1937, 95, s.147-154, www.wbc.poznan.pl.

Kumaniecki Kazimierz, Cesarz Augustus. Próba charakterystyki, Filomata, 1937, 94, s.99-118.

Kumaniecki Kazimierz, Drobiazgi polsko-łacińskie. Kallimach - Dantyszek - Mickiewicz, Pamiętniki Literackie, 43(1952), 1-2, s.453-463.

Kumaniecki Kazimierz, Ludwik Ćwikliński, Pamiętnik Literacki, 36, 1946, 1-2, s.96-103.

Kumaniecki Kazimierz, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, red. Michał Rusinek, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1955, ss.99-109.

Kumaniecki Kazimierz, Oratio, qua senatui Universitatis Kossuthianae gratias egit h. c. renuntiatus Casimirus Felix Kumaniecki, Acta Classica Univer. Scientiarum Debreceniensis, 5, 1969, s.3-6.

Kumaniecki Kazimierz, Proces Ligariusza, Przegląd Historyczny, 57, 1966, 3, s.327-345.

Kumaniecki Kazimierz, Wstęp, [w:] Salustiusz, "Sprzysiężenie Katyliny" i "Wojna z Jugurtą", Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1947, ss.2-54.