Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Śliwa Joachim, Cesarzowa Maria Teresa i "Egipski obelisk" oraz "Rzymska ruina" w parku pałacowym Schönbrunn, Nowy Filomata, 2, 20(2016), s.251-265.

Śliwa Joachim, Cyprian Kamil Norwid a dziedzictwo starożytnego Egiptu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 46, 1998, 1-2, s.181-188.

Śliwa Joachim, Egipskie figurki brązowe w Muzeum Narodowym w Krakowie, Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, 10, 1970, s.21-37, digi.ub.uni-heidelberg.de.

Śliwa Joachim, Egipskie figurki brązowe w Muzeum Narodowym w Krakowie, [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.41-57.

Śliwa Joachim, Egipskie mumie zwierzęce, [w:] Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t.I, red. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska , Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, ss.127-138.

Śliwa Joachim, Heinrich Schliemann w poszukiwaniu pałacu Kleopatry, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 61(2016), s.107-119, www.ejournals.eu.

Śliwa Joachim, Konstanty Schmidt - Ciążyński (1817-1889): zapomniany kolekcjoner i znawca starożytnej gliptyki, Meander, 43, 1988, 9-10, s.437-451.

Śliwa Joachim, Krakowski architekt wśród Madanów: Bolesław Skrzybalski u mieszkańców delty Eufratu i Tygrysu (1972), Nowy Filomata, 2, 18(2014), s.295-309.

Śliwa Joachim, Książę Anne-Claude-Philippe de Caylus (1692-1765) i początki badań nad sztuką starożytną, Nowy Filomata, 2, 19(2015), s.260-270.

Śliwa Joachim, Najstarsza polska piramida: Grobisko ariańskie w Krynicy koło Krupego, Meander, 60, 3, 2005, s.350-355, www.ceeol.com.

Śliwa Joachim, Pharaoh triumphing over an enemy. Remarks on a scene from Aksha, Studies in Ancient Art and Civilization, 15, 2011, s.91-99.

Śliwa Joachim, Starożytne anagramy i palindromy. Z badań nad tzw. gemmami magicznymi, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 46, 2015, s.131-141.

Śliwa Joachim, Wokół budowli starożytnej Puli, Nowy Filomata, 1, 18(2014), s.119-130.

Śliwa Joachim, Zygmunta Leśnodorskiego migawki z wycieczki do Egiptu (1938), Nowy Filomata, 1, 20(2016), s.161-109.