Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Burliga Bogdan, Pomiędzy praktyką a teorią: "prawdziwa" natura demokracji ateńskiej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.5-23.

Burliga Bogdan, Tukidydejskie mowy: prawda czy zmyślenie ?, Meander, 54, 1, 1999, s.13-24.

Burliga Bogdan, Wolność w Peryklesowskim έπιτάφιος λόγος, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 13, 2000, s.15-30.

Burliga Bogdan, κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα: Homer, Iliada, 23. 34, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 26, 2016, 1, s.5-39, pressto.amu.edu.pl.