Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Buszard Ludwik, Geniusz Grecyi. Tegocześni malarze francuzcy. Dawid, Ingres, Hippolit Flandrin, Eugeniusz Delacroix, Biblioteka Warszawska, 2(102), 1866, s.199-233.

Buszard Ludwik, Geniusz Grecyi. Tegocześni malarze francuzcy. Dawid, Ingres, Hippolit Flandrin, Eugeniusz Delacroix, Biblioteka Warszawska, 2(102), 1866, s.40-76.

Buszard Ludwik, Malarstwo religijne. Fra Angelico, Owerbeck, Ary Scheffer, Biblioteka Warszawska, 2(90), 1863, s.385-408.

Buszard Ludwik, [rec.] Kremer J., Grecya starożytna i jej sztuka, zwłaszcza rzeźba, Poznań 1866, Biblioteka Warszawska, 4(112), 1868, s.314-322.