Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kulesza Ryszard, Inspections of infants in ancient Sparta, Antiquitas, 31, 2010, s.5-20.

Kulesza Ryszard, Przekupstwo i sprzeniewierzenie w systemie prawa i procedurze sądowej Aten V i IV wieku p.n.e., Przegląd Historyczny, 77, 1986, 1, s.1-23.

Kulesza Ryszard, [rec.] Nawotka K., Alexander the Great, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010, ss. 440, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 19, 4, 2011, s.196-198.

Kulesza Ryszard, Sparta w polskich podręcznikach historii w XIX-XX wieku, Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 12, 2009, s.3-20.

Kulesza Ryszard, Spartańska oliganthropia, Przegląd Historyczny, 93, 2002, 4, s.383-399.

Kulesza Ryszard, Spartańskie wychowanie, Mówią Wieki, 6(659), 2015, s.14-15.

Kulesza Ryszard, Włodzimierz Lengauer - vir bonus et prudens, [w:] Timai: studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, red. A. Wolicki, Wyd. UW, Warszawa 2009, ss.7-12.

Kulesza Ryszard, Wychowanie spartańskie w V-IV wieku p.n.e., Rozprawy z Dziejów Oświaty, 42, 2003, s.3-28.

Kulesza Ryszard, Zjawisko korupcji w Atenach V - IV wieku p. n. e., Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, ss.176, (Studia Antiqua, t. 5).