Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sulimirski Tadeusz, Kurhany kultury trzcinieckiej w Bejscach pow. pińczowski, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 43, 7-8, 1938, s.262-263.

Sulimirski Tadeusz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 42, 8, 1937, s.226-227.

Sulimirski Tadeusz, Сарматы: древний народ юга Росии, przeł. Т. Б. Китаиной, Центролиграф, Москва 2008, ss.191, (Загадки древних цивилизаций).