Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Korzon Tadeusz, Historja starożytna sposobem elementarnym wyłożona, tom I, Nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1931, ss.126.

Korzon Tadeusz, Historja starożytna sposobem elementarnym wyłożona, tom II, Nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1931, ss.115.

Korzon Tadeusz, Nowe dzieje starożytnej Mezopotamii i Iranu, Biblioteka Warszawska, 1(125), 1872, s.223-254.

Korzon Tadeusz, Poranek filozofii greckiej. Pytagorejczycy. - Eleaci. - Heraklit. - Demokryt. - Stosunek ich do filozofii nowoczesnej, Biblioteka Warszawska, 2(130), 1873, s.474-503.