Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- #Ż#

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Żmudziński Mateusz, Dekoracje dysków rzymskich glinianych lamp oliwnych jako źródła ikonograficzne do poznania świata antycznego, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.273-278.

Żmudziński Mateusz, Gospodarka w rzymskiej prowincji Dacji Superior, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss.352, (Acta Universitatis Vratislaviensis nr 3003).

Żmudziński Mateusz, Kilka słów o zbytku - spożyciu kosztownych przysmaków w rzymskich prowincjach doby Cesarsrtwa, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.245-251.

Żmudziński Mateusz, Kilka uwag na temat kontaktów ekonomicznych rzymskiej Dacji, Antiquitas, 29, 2007, s.713-720.

Żmudziński Mateusz, Le rôle économique du Moyen et du Bas -Danube à l'époque du principat, Antiquitas, 25, 2001, s.191-197.

Żmudziński Mateusz, Problem bezpieczeństwa w antycznych kopalniach, [w:] Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2, red. P. P. Zagożdżona i M. Mądzian, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, ss.380-386, http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/.

Żmudziński Mateusz, Uwagi o zaopatrzeniu kaszteli w Dacia Porolissensis i ich roli gospodarczej, Novensia, 17, 2006, s.9-16.

Żmudziński Mateusz, Z badań nad gospodarką i relacjami ekonomicznymi Novae (I-III w. n.e.), Antiquitas, 24, 1999, s.101-132.