Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kokoszko Maciej, Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w "De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus", Przegląd nauk Historycznych, 2, 14(2015), s.5-23.

Kokoszko Maciej, Kuchnia i dietetyka późnego antyku oraz Bizancjum. Kilka uwag na temat spożycia, sporządzania, wartości dietetycznych i zastosowań medycznych konserw rybnych w antycznej i bizantyjskiej literaturze, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 80, 2005, s.7-25.

Kokoszko Maciej, Portret Augusta u Malalasa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 48, 1993, s.61-70.

Kokoszko Maciej, Rola nabiału w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum (IV-VII w.), Zeszyty Wiejskie, 2011, 16, ss.8-28.

Kokoszko Maciej, Erlich Łukasz, Rola roślin strączkowych (ospria) w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum (IV-VII w.) na podstawie wybranych źródeł, Zeszyty Wiejskie, 2012, 17, s.8-18, www.zw.uni.lodz.pl.

Kokoszko Maciej, Some technical terms from Greek cuisine in classical and Byzantine literature, Eos, 95, 2008, 2, s.269-283, eos.uni.wroc.pl.

Kokoszko Maciej, Teozofia cesarza Juliana Apostaty, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 44, 1992, s.39-51.

Kokoszko Maciej, Jagusiak Krzysztof, Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach i trunkach w Konstantynopolu, Przegląd Nauk Historycznych, 1, 9(2010), s.25-54.

Kokoszko Maciej, Jagusiak Krzysztof, Zboża Bizancjum. Kilka uwag na temat roli produktów zbożowych na podstawie źródeł greckich, Zeszyty Wiejskie, 2012, 17, s.19-38, www.academia.edu; www.zw.uni.lodz.pl.