Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Skowronek Stefan, Grupa greckich staterów wklęsłych z w. VI/V p.n.e., Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, 4, 1954-1955, s.5-13, digi.ub.uni-heidelberg.de.

Skowronek Stefan, Imperial Alexandrian coins, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1998, ss.87, (Catalogues of the Collection. New Series).

Skowronek Stefan, Import pochodzenie rzymskiego w zbiorach numizmatycznych Muzeum Narodowego w Krakowie, Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, 10, 1970, s.85-96, digi.ub.uni-heidelberg.de.

Skowronek Stefan, Koguty na monetach Himery, [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.103-109.

Skowronek Stefan, Mennictwo aleksandryjskie w okresie cesarstwa rzymskiego, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1982, ss.37, (Nauka dla Wszystkich nr 355).

Skowronek Stefan, Przedstawienia kultowo - religijne na monetach Aleksandrii egipskiej I - III w. n. e., Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1978, ss.222+23 nlb., (WSP im. Komosji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne nr XXV).