Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Marcjalis (M. Valerius Martialis), Epigramaty (wybór z I księgi), Eos, 6(1900), 1, przeł. Jan Czubek, s.37-50, www.wbc.poznan.pl.

Marcjalis (M. Valerius Martialis), M. Waleryusza Marcyalisa epigramów ksiąg XII, przeł. Jan Czubek, Akademia Umiejętności, Kraków 1908, ss.XVi+459, (Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej III).

Marcjalis (M. Valerius Martialis), Xięga widoków rzymskich Domicyana cesarza; tudzież epigrammata wybrane z xiąg Jego XII, przeł. Józef Epifaniusz Minasowicz, Druk. Mitzlerowska, Warszawa 1766, ss.176.