Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- #F# -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Filipczak Paweł, Klasyfikacja rozruchów społecznych w syryjskiej Antiochii (IV-VI w. n.e.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 80, 2005, s.55-79.

Filipczak Paweł, [rec.] Stachura M., Wrogowie porządku publicznego. Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich, Tow. Wyd. Historia Jagellonica, Kraków 2010, ss.262, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 2, s.437-440.

Filipczak Paweł, Władze państwowe wobec zamieszek fakcji cyrkowej w Antiochii w świetle "Kroniki" Jana Malalasa, Piotrowskie Zeszyty Historyczne, 6, 2004, s.35-49.