Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Tyszkiewicz Jan, Osadnictwo nad górną Narwią w I tysiącleciu naszej ery, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 5, 1981, s.580-611.

Tyszkiewicz Jan, Przemiany kulturowe i etniczne na pograniczu bałto-słowiańskim w I-VII w. n.e., Przegląd Historyczny, 63, 1972, 2, s.201-217.

Tyszkiewicz Jan, [rec.] Łosiński W., Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X w.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s.308, Przegląd Historyczny, 76, 1985, 4, s.861-868.