Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz, Promińska Elżbieta, Badania szczątków kostnych wydobytych w 1957 r. z grobów ciałopalnych z V-VI wieku n.e. w Osowej, pow. Suwałki, Rocznik Białostocki, 2, 1961, s.281-308.

Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz, Kości człowieka neolitycznego z cmentarzyska czasz lejowatych w Lesie Stockim (pow. Puławy), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 4, 1949, s.195-210.

Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz, Szczątki kostne z grobu kultury amfor kulistych w Stoku w powiecie puławskim, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 2, 1947, s.235-254.