Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- #Ż#

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Żelazna Jolanta, Niewinny świat wiecznego stawania się, Zesz. Nauk.Uniwersytetu M. Kopernika, Filozofia, 1983, 7, s.97-123.

Żelazna Jolanta, Prawda dzieła sztuki (Na marginesie "Źródła dzieła sztuki" M. Heideggera), Zesz. Nauk.Uniwersytetu M. Kopernika, Filozofia, 1993, 15, s.107-122.

Żelazna Jolanta, Problem zła w filozofii Arystotelesa, Zesz. Nauk.Uniwersytetu M. Kopernika, Filozofia, 1991, 13, s.127-139.