Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zabłocka Maria, Osiągnięcia polskich romanistów w ciągu ostatnich dwóch lat (2006/2007-2007/2008), Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.7-35.

Zabłocka Maria, [rec.] Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss.270, Zeszyty Prawnicze, 7, 2, 2007, s.353-355.

Zabłocka Maria, Reguły prawa rzymskiego do dziesięciu przykazań Bożych, Zeszyty Prawnicze, 1, 2001, s.71-78.

Zabłocka Maria, Romanistyka polska po II wojnie światowej, Liber, Warszawa 2002, ss.200.

Zabłocka Maria, U źródeł współczesnego prawodawstwa, [w:] Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Liber, Warszawa 2004, ss.71-84.

Zabłocka Maria, Ustawa XII Tablic: rekonstrukcje doby Renesansu, Liber, Warszawa 1998, ss.198.