Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Blandzi Seweryn, Filon z Aleksandrii i problem genezy onto-teologii, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 58, 2013, s.59-72.

Blandzi Seweryn, Platon i protestancka zasada autarkii pisma (sola scriptura), Filo-Sofija, 20(1), 13(2013), s.11-22, www.filo-sofija.pl.

Blandzi Seweryn, The goodness of light and the light of good. Symbolism of light in ancient gnoseology and in Eastern Christianity, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 55, 2010, s.51-65.

Blandzi Seweryn, W kwestii właściwego sc. nieegzystencjonalnego rozumienia terminu "być" w klasycznej ontologii greckiej, Zesz. Nauk.Uniwersytetu M. Kopernika, Filozofia, 1995, 16, s.3-17.