Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mossakowski Wiesław, Elementy rzymskie w kanonistycznej systematyce kodeksowej, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.127-137.

Mossakowski Wiesław, Jurysdyczno-sakralne funkcje kolumny w starożytnym Rzymie, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.141-150.

Mossakowski Wiesław, "Laudatores" w procesie rzymskim, Zeszyty Prawnicze, 1, 2001, s.167-176.