Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szarmach Marian, Klemens Aleksandryjski o słowach nieprzyzwoitych, Terminus, 12(2010), 1(22), s.221.

Szarmach Marian, Mądrość natury w "Vita Apollonii" Filostrata (II, 11-16), Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.85-88.

Szarmach Marian, O dwu listach (LVII i LXX) św. Hieronima, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.151-156.

Szarmach Marian, Pismo Euzebiusza z Cezarei: "Contra Hieroclem", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.127-134.

Szarmach Marian, Plutarcha "Zalecenia w trosce o zdrowie", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.175-195.