Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Olszaniec Szymon, Kilka uwag na temat życia i kariery Fl. Maternusa Cynegiusza, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 7, 2005, s.3-15.

Olszaniec Szymon, Krąg uczniów Aidesiosa. Przyczynek do problematyki środowisk neoplatońskich w 2 połowie IV wieku, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.157-171.

Olszaniec Szymon, Nastroje spałeczeństwa antiocheńskiego podczas pobytu w mieście cesarza Juliana (362/363 r.), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 29, 1996, s.121-132.

Olszaniec Szymon, Pawlak Marcin, Wojciechowski Przemysław, Prof. Maria Jaczynowska - wybitna badaczka świata starożytnego, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.3-18, repozytorium.umk.pl; apcz.pl.