Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mikołajczyk Ireneusz, Petri Dembi Liber "De Aetna". Relacja z pierwszej nowożytnej penetracji wulkanu, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.206-214.

Mikołajczyk Ireneusz, Poemat dydaktycny "De institione" Palladiusza, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.173-178.

Mikołajczyk Ireneusz, Próba rekonstrukcji satyry menippejskiej "Sexagessis" Marka Terencjusza Warrona, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.117-131.