Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Danielewicz Jerzy, Biesiadne inicjacje - rozważania o greckim sympozjonie, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1-4(252-255), 55(2001), s.56-62, cyfrowaetnografia.pl.

Danielewicz Jerzy, Epicharmowa techne rhetorike, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.45-56.

Danielewicz Jerzy, Kochanowski jako tłumacz anakreontyków, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.153-162.

Danielewicz Jerzy, Miary wierszowe greckiej liryki: problemy opisu i interpretacji, Wyd. UAM, Poznań 1994, ss.80, (Filologia Klasyczna nr 17).

Danielewicz Jerzy, Michał Swoboda (1910-1992), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.3-11.

Danielewicz Jerzy, Monodia - liryka chóralna: współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10, 1994, s.3-11.

Danielewicz Jerzy, Nad przekładem "nowego Posejdipposa", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.61-66.

Danielewicz Jerzy, Nasz Profesor Sylwester Dworacki, Symbolae Philologorum Posnaniensium, 18, 2008, s.5-22.

Danielewicz Jerzy, Nowo odczytane teksty Safony i Archilocha, Meander, 60, 2, 2005, s.135-149, www.ceeol.com.

Danielewicz Jerzy, Pejzaż poetycki Safony, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.41-49.

Danielewicz Jerzy, Pieśni hymniczne Horacego, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 2, 1974, s.89-101.

Danielewicz Jerzy, Poezja starogrecka na papirusach - ważniejsze odkrycia z ostatnich lat, Nowy Filomata, 1, 16(2012), s.3-9.

Danielewicz Jerzy, [rec.] Ławińska-Tyszkowska J., Bukolika grecka. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1981, ss.185, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 26, 1983, 1(51), s.104-105.

Danielewicz Jerzy, Spis prac naukowych prof. dra hab. Michała Swobody, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.13-18.

Danielewicz Jerzy, Wstęp, [w:] Alkajos, Pieśni. Alkajos i Safona, przeł. J. Brzostowska, J. Danielewicz, PIW, W-wa 1989, (Biblioteka Poetów - PIW), ss.5-13.