Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Starowieyski Marek, Caelestis urbs Hierusalem, [w:] Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szrama, Wyd. Polihymnia, Lublin 1998, ss.165-184.

Starowieyski Marek, Izydor z Sewilli i apokryfy, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.151-157.

Starowieyski Marek, Pielgrzymki Egerii, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska i H. Zaremska, Wyd. Inst. Historii PAN, Warszawa 1995, ss.89-97.