Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Śmieszek Antoni, Geneza podania greckiego o Memnonie, królu Etjopów. De origine Graece fabulae quae fertur de Memnone rege Aethiopum, PAU, Kraków 1926, ss.70, (Prace Komisji Orientalistycznej PAU nr 9).