Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Heza Edmund, Eksterminacja jeńców i ludności cywilnej w czasie wojny peloponeskiej w świetle dzieła Tukidydesa, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 10, 1975, s.5-20.

Heza Edmund, Kryzys arystokratycznego pojęcia aretê. Z badań nad historią mysli greckiej, Etyka, 10, 1972, s.61-85.

Heza Edmund, Le citoyen et la Polis. L'attitude exemplaire d'un citoyen d'Athènes du IVe siècle av. n.e. et les besoins financiers de l'État, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 4, 1968, s.5-22.

Heza Edmund, Podstęp w walce (Od Homera do Tukidydesa), Etyka, 14, 1975, s.229-254.

Heza Edmund, [rec.] Casson L., Starożytni żeglarze basenu Morza Śródziemnego Wyd. Iskry, Warszawa 1965, Mówią wieki, 3(99), 1966(9), s.38-39.

Heza Edmund, [rec.] Chadwick J., Odczytanie pisma linearnego B, PIW, Warszawa 1964, ss.160, Mówią wieki, 7(91), 1965(8), s.39.

Heza Edmund, [rec.] Finley M.J., Grecy, PWN, Warszawa 1965, ss.180, Mówią wieki, 4(100), 1966(9), s.38.

Heza Edmund, [rec.] Heurgon J., Życie codzienne Etrusków, PIW, Warszawa 1966, Mówią wieki, 12(108), 1966(9), s.37.

Heza Edmund, [rec.] Łanowski J., Szlakiem siedmiu cudów starożytności, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1964, ss.217, Mówią wieki, 1(97), 1966(9), s.37.

Heza Edmund, [rec.] Parnicki-Pudełko S., Olimpia i Olimpiady, Wyd. Poznańskie, Poznań 1964, Mówią wieki, 6(90), 1965(8), s.37.

Heza Edmund, Społeczno-gospodarcze tło mowy Lizjasza: "W sprawie majątku po Arystofanesie", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 9, 1973, s.19-30.

Heza Edmund, Za co Ateńczycy chwalili zmarłych, Mówią wieki, 12(108), 1966(9), s.12-15.