Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dajczak Wojciech, Authority of the Roman jurist, [w:] Authority in the past and present, ed. K. Ilski, K. Marchlewski, Inst. Historii UAM, Poznań 2013, ss.39-49.

Dajczak Wojciech, Doświadczenie prawa rzymskiego a pojęcie dobrej wiary w europejskiej dyrektywie o klauzulach niedozwolonych w umowie konsumenckiej, Zeszyty Prawnicze, 1, 2001, s.79-101.

Dajczak Wojciech, Problem "ponadczasowości" zasad prawa rzymskiego. uwagi w dyskusji o "nowej europejskiej kulturze prawnej", Zeszyty Prawnicze, 5, 2, 2005, s.7-22.

Dajczak Wojciech, Tradycja romanistyczna a współczesna debata o zasadach prawa prywatnego. Uwagi na tle problemu niesłusznego wzbogacenia, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.128-142.

Dajczak Wojciech, Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995, ss.204.

Dajczak Wojciech, Zwrot bona fides w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, UMK, Toruń 1998, ss.184.