Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kreyser Krystyna, Czy umiesz rozwiązać równanie z jedną niewiadomą?, Mówią wieki, 1(25), 1960(3), s.18.

Kreyser Krystyna, Jak bawiły się dzieci starożytnych Greków i Rzymian?, Mówią wieki, 11(35), 1960(3), s.26-29.

Kreyser Krystyna, Kto wynalazł piłkę?, Mówią wieki, 5(29), 1960(3), s.26.

Kreyser Krystyna, Żarnowski Eugeniusz, Pasożyty zwierząt gospodarskich w dziele L. J. Kolumelli "De re rustica". III. Świerzb, Wiadomości Parazytologiczne, 35, 1, 1989, s.3-10.

Kreyser Krystyna, Tabella. Łacina bez trudu, Collectanea Philologica, 12, 2009, s.92-102.