Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bravo Benedetto, Philologia. Przyczynek do badań nad kulturą intelektualną antycznych od Tukidydesa do Synezjusza i św. Augustyna, Przegląd Historyczny, 59, 1968, 3, s.367-405.

Bravo Benedetto, Poezja i propaganda, Mówią wieki, 3(87), 1965(8), s.1-6.