Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Trynkowski Jan, Jordanesa lista władców Dacji ("Getica" Cap. 67-78), Przegląd Historyczny, 59, 1968, 3, s.438-446.

Trynkowski Jan, Kolumna Trajana, Mówią wieki, 5(101), 1966(9), s.8-13.

Trynkowski Jan, Monety jako źródło historii politycznej, Mówią wieki, 6(90), 1965(8), s.14-17.

Trynkowski Jan, [rec.] Ganszyniec Z., Powstania niewolników rzymskich, PWN, Warszawa 1966, ss.103, Mówią wieki, 7(103), 1966(9), s.39-40.

Trynkowski Jan, Wipszycka Ewa, [rec.] Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu. Zarys syntetyczny dla studentów I roku historii, UMK, Skrypty i teksty pomocnicze, Toruń 1970, ss.292, Przegląd Historyczny, 62, 1971, 4, s.737-740.

Trynkowski Jan, [rec.] Mrozek S., Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji w II wieku naszej ery, Roczn. Tow. Nauk. w Toruniu, t.72, 1967, z.1, ss.128, Przegląd Historyczny, 58, 1967, 3, s.135-140.

Trynkowski Jan, [rec.] Sadurska A., W cieniu Panteonu. O sztuce starożytnego Rzymu, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1965, ss.236, Mówią wieki, 2(98), 1966(9), s.40.

Trynkowski Jan, [rec.] Wolski J., Historia Powszechna. Starożytność, PWN, Warszawa 1965, ss.461, Mówią wieki, 6(102), 1966(9), s.38.

Trynkowski Jan, Varenii z Sarmizegetuzy (z dziejów kolonizacji italskiej w rzymskiej Dacji), Przegląd Historyczny, 56, 1965, 3, s.369-387.