Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Borowska Małgorzata, Charos-Śmierć i obraz Zaświatów w nowogreckiej pieśni gminnej, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.77-86.

Borowska Małgorzata, Motywy antyczne w dramatach Nikosa Kazantzakisa, Collectanea Philologica, 8, 2004, s.205-222.

Borowska Małgorzata, Odrodzenie tragedii greckiej - "Erofila"Chortatsisa, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.159-171.

Borowska Małgorzata, Spór o Alkibiadesa w tragedii eurypidejskiej (, Przegląd Historyczny, 70, 1979, 2, s.239-253.

Borowska Małgorzata, The killer of Argus (Odysseus in the play by Nikos Kazantzakis), Eos, 88, 2001, 2, przeł. Joanna Dutkiewicz, s.315-325.