Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kolankiewicz Leszek, O pewnych różnicach między obrzędami misteryjnymi i teatralnymi, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.97-105.

Kolankiewicz Leszek, Widowiska polskie a religia Dionizosa, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1-4(252-255), 55(2001), s.107-119.