Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kocur Mirosław, Teatr jako miejsce ceremonii na przykładzie "Ptaków" Arystofanesa, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.145-163.

Kocur Mirosław, Teatry republikańskie w Rzymie, Teatr, 7-8(1185), 2016, s.50-55.