Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Łuka Agata, Dramat w modzie i moda w dramacie, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.203-215.

Łuka Agata, Elocutio w wybranych epigramatach Janusa Pannoniusa na tle porównawczym, Roczniki Humanistyczne, 53, 2005, 3, s.101-121.

Łuka Agata, Nauczyciele, uczeni i poeci w epigramatach Janusa Pannoniusa, Roczniki Humanistyczne, 51, 2003, 3, s.121-130.

Łuka Agata, Nawiązanie do Marcjalisa w epigramatach Janusa Pannoniusa, Roczniki Humanistyczne, 49, 2001, 3, s.39-49.

Łuka Agata, Wartość semantyczna greckich substantywizacji Marka Aureliusza, Roczniki Humanistyczne, 48, 2000, 3, s.65-92.

Łuka Agata, Wizerunek prawnika w antycznych i renesansowych epigramatach łacińskich, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.95-108.