Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ożóg Monika, Pietras Henryk, Edykt Teodoryka, przepisy synodalne a prawo azylu, Polonia Sacra, 29(73), 15(2011), s.85-96.

Ożóg Monika, Od "tituli ecclesiae" do kościoła pod wezwaniem, Quaestiones Oralitatis, 1(2015), 1, s.165-181.

Ożóg Monika, Stanowisko cesarzy bizantyjskich wobec rządów Teodoryka Wielkiego na Zachodzie, Polonia Sacra, 29(73), 15(2011), s.97-111.

Ożóg Monika, Ustawodawstwo Konstantyna, Konstansa i Konstancjusza wobec pogańskich obiektów kultu, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.139-149.