Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ducin Stanisław, Kształtowanie się rzymskiej świadomości morskiej w świetle wybranej literatury okresu republiki i pryncypatu, [w:] Wokół antropologii kulturowej, red. M. Haponiuk, M. Rajewski, Wyd. UMCS, Lublin 1999, ss.187-199.

Ducin Stanisław, Największa galera antyku? Wymiary i kształt kałuba, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 46-47, 1991-1992, s.91-102.

Ducin Stanisław, Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i w Rzymie, Wyd. UMCS, Lublin 1997, ss.290.

Ducin Stanisław, Typologia statków wykorzystywanych do transportu morskiego wojsk w trakcie drugiej wojny domowej w Rzymie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.165-178, dlibra.umcs.lublin.pl.

Ducin Stanisław, Zagadka tessarakontery Ptolemeusza IV. Czterdzieści rzędów wioseł czy wioślarzy?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 50, 1995, s.45-66.