Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sadowski Piotr, Filozofia prawa w życiu i nauczaniu Ulpiana, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.81-108.

Sadowski Piotr, Rzymskie prawo karne w ujęciu Contarda Ferriniego, Studia Prawnoustrojowe, 7, 2007, s.91-106, dlibra.bg.uwm.edu.pl.

Sadowski Piotr, Szkoła prawna w Bejrucie w świetle "Vita Severi" Zachariasza Scholastyka, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.199-210.