Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Stolarek Dorota, Materfamilias-kobieta dobrych obyczajów od Romulusa do Augusta, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.255-277.

Stolarek Dorota, Quasi adultera: rozważania na gruncie Lex Iulia de adulteriis coërcendis, Roczniki Nauk Prawnych, 20, 2, 2010, s.135-154.

Stolarek Dorota, Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwo. 5 tytuł, 48 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 13, 2, 2013, s.223-240, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.