Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dyjakowska Marzena, Ewolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.71-99.

Dyjakowska Marzena, Postępowanie w sprawach o "crimen maiestatis" w republice rzymskiej, Zeszyty Prawnicze , 6, 1, 2006, s.27-46.

Dyjakowska Marzena, Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego, [w:] Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 20-23 IX 2006, red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska, Wyd. KUL, Lublin 2006, ss.25-40.

Dyjakowska Marzena, "Superficies" - rzymskie korzenie rozbudowy, Zeszyty Prawnicze, 15, 1, 2015, s.5-32, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.