Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Święcicka Paulina, Ekonomiczna analiza odpowiedzialności akwiliańskiej - paradoks czy nowa możliwość analizy antycznej regulacji prawnej, Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.219-256.

Święcicka Paulina, Formalność topicznego myślenia. Problem "reguł proceduralnych" dyskursu dogmatycznego rzymskich jurystów, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 2, s.209-240.

Święcicka Paulina, Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej, Czasopismo Prawno - Historyczne, 64, 2012, 1, s.9-37, repozytorium.amu.edu.pl.

Święcicka Paulina, Wybrane zmiany fragmentów dotyczących odpowiedzialności akwiliańskiej dokonane w okresie poklasycznym i justyniańskim, których przyczyna mogła być doktryna chrześcijańska-czy rzeczywiście była?, [w:] Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 20-23 IX 2006, red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska, Wyd. KUL, Lublin 2006, ss.53-82.