Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Klęczar Aleksandra, Portret bohaterki w poezji Katullusa i Propercjusza, Filomata, 437-438, 1996, s.246-263.

Klęczar Aleksandra, Postać Aleksandra Wielkiego w antycznych źródłach żydowskich: casus Józefa Flawiusza, Meander, 60, 4, 2005, s.407-413.

Klęczar Aleksandra, 'Who lives and must not die'. The myth of Adonis in Hellenistic poetry, Studies in Ancient Art and Civilization, 16, 2012, s.157-165.

Klęczar Aleksandra, Żydzi i Rzymianie, Egipcjanie i Grecy: Imago gentium w "Contra Apionem" Józefa Flawiusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 39, 2009, s.21-35.