Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kozłowski Jan M., “Danaïdes et Dircés”: sur 1 Cl 6, 2, Ephemerides Theologicae Lovanienses, 82, 2006, s.467-478.

Kozłowski Jan M., "Danaidy i Dirki" w Pierwszym Liście do Koryntian Klemensa Rzymskiego, Meander, 60, 4, 2005, s.415-427, www.ceeol.com.