Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jezierski Feliks, Nowy przekład "Iliady" Homera z greckiego oryginału, Biblioteka Warszawska, 4(143), 1876, s.405-432.

Jezierski Feliks, Obrazy ze współczesnej literatury niemieckiej, Biblioteka Warszawska, 4(140), 1875, s.372-385.

Jezierski Feliks, Obrazy ze współczesnej literatury niemieckiej, Biblioteka Warszawska, 4(140), 1875, s.231-146.

Jezierski Feliks, Odyssea Homera w przekładzie Lucyana Siemieńskiego, Biblioteka Warszawska, 2(138), 1875, s.63-75.

Jezierski Feliks, Psalmy i ważniejsze ich przekłady polskie, Biblioteka Warszawska, 3(151), 1878, s.173-215.

Jezierski Feliks, [rec.] Dzieła Platona, przekł. Bronikowski A., tom II, Poznań 1879, ss.404, Biblioteka Warszawska, 4(156), 1879, s.483-487.

Jezierski Feliks, [rec.] Loewenfeld R., Jan Kochanowski i jego poezyje łacińskie. Przyczynek do dziejów literatury Słowian, przekł. Jolowicz J., Poznań 1878, ss.158, Biblioteka Warszawska, 1(149), 1878, s.337-343.

Jezierski Feliks, [rec.] Pisma Franciszka Wężyka. Poezye z pośmiertnych rękopisów. Tom I: Tłumaczenie klasyków: Wergilego Marona, Enejda, Kraków 1878, Biblioteka Warszawska, 2(154), 1879, s.154-170.