Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

R., Neron po pożarze Rzymu, Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, 16, 393, 1873, s.32.

R., [rec.] Pieśni Ossyana, przekł. nowy z angielskiego, Kraków 1875, ss.723, Biblioteka Warszawska, 3(139), 1875, s.496-498.

R., [rec.] Sadowski J. N., Wykaz zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich. Zeszyt I. Porzecze Warty i Baryczy, Warszawa 1877, ss. 60, Biblioteka Warszawska, 2(150), 1878, s.153-158.