Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szczygieł Sylwia, Działalność moralno-obyczajowa Marka Porcjusza Katona na podstawie traktatu agronomicznego, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.149-157.

Szczygieł Sylwia, Licet sapere sine pompa, sine invidia: jubileusz dziewięćdziesięciolecia profesor Ludwiki Rychlewskiej, Meander, 60, 4, 2005, s.525-528, www.ceeol.com.